gtag('config', 'AW-929035118');
ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD

English

ติดต่อเรา

+ 86-13302388256

+ 86-13302388256

020-62107082

020-62107082

หมู่บ้าน Wuxi, Zhongluotan Town, Baiyun, Guangzhou, Guangdong

หมู่บ้าน Wuxi, Zhongluotan Town, Baiyun, Guangzhou, Guangdong

zhihaolab@supplierslab.com

zhihaolab@supplierslab.com

zhihaolab@hotmail.com

zhihaolab@hotmail.com
  • ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD

C-Frame / H-frame Lab Bench

เพิ่มกรอบโลหะสำหรับโต๊ะทำงานไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถยืดอายุการใช้งานได้ การออกแบบนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศกำลังพัฒนา กรอบโลหะของเราทำด้วยท่อเหล็กหนา 40 * 60 * 1.5 มม. เคลือบด้วยผงอีพ็อกซี่ ตารางโครงโลหะของเราออกแบบมาเพื่อรองรับโหลด 300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD